Bhimavaram, One of the Panchrama Kshetra, West Godavari, Andhra Pradesh
Top 1 Sacred Places to Visit in Bhimavaram