Ashram and Akhada at Bhavnath, Girnar Taleti, Junagadh, Gujarat

Additional Details of Lambe Hanuman

Best Time To Visit: During Lili Parikrama, Sravan Month, Shivratri

Address: Lambe Hanuman, Girnar, Near Bhavnath Taleti