Khambhalida Buddhist Caves, Saurashtra, Gujarat

Additional Details of Khambhalida Buddhist Caves

Address: Khambhalida Caves, , NH - 8B, Rajkot