Koteshwar Mahadev, Origin of Saraswati, near Ambaji, Gujarat

Additional Details of Koteshwar Mahadev

Address: On Ambaji Highway, Koteswar Temple